شرکت پارت الکتریک در زمینه های زیر فعالیت مینماید :

 

  • کلید و پریز های روکار و توکار صنعتی تکفاز و سه فاز
  • چند خانه های خانگی و صنعتی
  • محافظ های یخچال و کامپیوتر
  • سوکتهای صنعتی چند شاخه پلاستیکی و الومینیومی
  • ترمینالهای ریلی باکالیتی و پلاستیکی
  • کلیدهای دستگاهی یک پل و دو پل و سه پل
  • تولید کننده کلید و پریز خانگی در سه طرح (اولین تولید کننده کلید و پریز خانگی با مغزی سرامیک در ایران)
  • اولین تولید کننده چند خانه های خانگی با محافظ کودک در ایران
  • و...

شرکت پارت الکتریک دارای مجهزترین ازمایشگاه اکرودیته در استان تهران است که از سوی موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به عنوان ازمایشگاه مرجع جهت تست محصولات و اموزش مدیران کنترل کیفی سازمان های دیگر مورد اسنفاده قرار می گیرد.

این سازمان در سال1383از سوی موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به عنوان واحد نمونه صنعتی معرفی گردید.

از سال 1379 تاکنون این سازمان بر بستر سیستم کیفی ایزو 2008-9001 مدیریت میگردد.